U
 
 

PROMOCJA

Czym jest UGmax?

  Do czego służy UGmax?

  Dlaczego należy stosować UGmax?

  Wpływ UGmax na ograniczenie skutków suszy.

  Wpływ UGmax na dostępność składników pokarmowych.

  Wpływ UGmax na zdrowotność roślin.

  Wpływ UGmax na plonowanie roślin.

  Wpływ terminu zastosowania UGmax
na wysokość plonów.


  Wyniki badań i doświadczeń.

  Stosowanie UGmax.

  P.P.H.U. BOGDAN
Bolesławowo 40/1
83-250 Skarszewy


tel./fax 0-58/588 22 42
tel. 0-58/586 00 72 - 3


bogdan@bogdan.agro.pl
 
 
 

UGmax został poddany wielostronnym badaniom i doświadczeniom w:

 


UGmax - Użyźniacz Glebowy został poddany wielostronnym badaniom i doświadczeniom w:
- Katedrze Chemii Rolnej - UP w Poznaniu
- Katedrze Chemii Środowiska – UTP w Bydgoszczy
- Katedrze Fitopatologii - ATR w Bydgoszczy
- Katedrze Gleboznawstwa i Ochrony Gleb - UTP w Bydgoszczy
- Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach
- Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu
- Instytucie Ochrony Roślin w Toruniu
- Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie
*Oddział Bonin
*Oddział Jadwisin
- Polskim Centrum Badań i Certyfikacji, Oddział w Pile
- Stacji Oceny Odmian w Radostowie
- PODR gospodarstwo w Lubaniu

UGmax - Użyźniacz Glebowy uzyskał pozytywne opinie z:
- Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach
- Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach
- Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach
- Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie
- Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie
- Państwowego Instytutu Weterynaryjnego PIB w Puławach.

Wyniki badań i doświadczeń umieścimy w późniejszym terminie.