WYNIKI BADAŃ/ - Wpływ stanu gleby na rozwój roślin
  Kolejnym aspektem bardzo istotnym w produkcji rolnej, ale także w kontekście proekologicznym jest wpływ UGmax na przyrost materii organicznej (próchnicy) w glebie. Tylko gleba żyzna, urodzajna jest w stanie zapewnić roślinom składniki pokarmowe, wodę i tlen w ilości, formach oraz proporcjach niezbędnych do uzyskania wysokiego plonu. Gleba o dobrej strukturze, zawierająca próchnicę stanowi rezerwuar składników pokarmowych, a także bufor, który uniemożliwia ich utratę.
  Wyniki UP Poznań a także Piotrowskiej in. z UTP w Bydgoszczy wskazują na dodatni wpływ omawianego preparatu na zawartość materii organicznej w glebie (tabela 1 i 2).
   
  Tabela 1. Zawartość materii organicznej w glebie po zbiorze rzepaku, w drugim roku stosowania Użyźniacza Glebowego UGmax w porównaniu ze standardowym nawożeniem na kontroli, UP Poznań.  
   
  Zawartość materii organicznej w glebie - KChRiBŚ UP Poznań
  NPK (kontrola)
  1,64%
  N + UGmax
  2,47%

   

  Tabela 2. Wpływ UGmax na zmiany w zawartości węgla organicznego i innych parametrów gleby, Piotrowska i in. 2010

  Źródło: Piotrowska i in. 2010, „Changes of enzyatic activity in soil supplemented with microbiological preparation UGmax®” 19thWorld Congess of Soil Science, Soil Solutions for Changing World, 1-6 August 2010, Australia

   

  Gleba, która charakteryzuje się większą aktywnością mikroorganizmów, większą zawartością materii organicznej, posiada lepsze właściwości wodno-powietrzne, większą pulę dostępnych dla roślin składników pokarmowych stwarza roślinom korzystne warunki do rozwoju. System korzeniowy takich roślin jest lepiej rozwinięty, zdrowszy i posiada większe możliwości pobrania składników odżywczych. Przykładem są zdjęcia systemu korzeniowego wykonane przez UP w Poznaniu w warunkach laboratoryjnych - żyto (zdjęcie 1); w warunkach polowych - buraki cukrowe (zdjęcie 2) oraz łubin biały (zdjęcie 3).

  Zdjęcie 1. Wpływ UGmax Użyźniacza Glebowego na ukorzenienie roślin.

   
  Zdjęcie 2. Zastosowanie UGmax Użyźniacza Glebowego zmniejsza liczbę nieprawidłowo rozwiniętych korzeni spichrzowych buraków cukrowych; jest to pośredni wskaźnik poprawy struktury gleby.


   


  Zdjęcie 3. Korzenie łubinu białego na 2 tygodnie przed kwitnieniem. 

  Aplikacja UGmax przyczynia się do zwiększenia liczby brodawek korzeniowych łubinu białego. Świadczy to o zwiększonej aktywności biologicznej gleby.
   
   
  Wskazując na właściwości gleby należy zauważyć również, że wyniki badań Piotrowskiej, in. (tabela 2) oraz UP Poznań wskazują na to, że zmiany, jakie zachodzą w glebie na skutek aplikacji UGmax wpływają również na stabilizację odczynu gleby
  Zwiększenie ilości materii organicznej gleby wpływa również na poprawę jej struktury i retencji wodnej (tabela 5).

  Tabela 5. Trzy letnie badania Efektywnej Retencji Użytecznej – Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gleb UTP w Bydgoszczy i UWM w Olsztynie pod przewodnictwem prof. Jacka Długosza.


  Gleby o dobrej strukturze szybko wchłaniają wodę z opadów i ją magazynują. Natomiast gleby o gorszej strukturze mają zmniejszone możliwości przenikania wody (głównie gleby zlewne i ciężkie), co zwiększa jej spływ i podtopienia w trakcie opadów deszczu. Natomiast gleby lekkie z niską zawartością próchnicy cechują się dużą przesiąkliwością wody w głębsze, niedostępne dla roślin warstwy.
  Z tego powodu w dni bezdeszczowe roślinom podczas wegetacji coraz częściej brakuje wody, zwiększa się efekt suszy.
   
   
  Podsumowując powyższe, niezależne badania naukowe stwierdzić można, że UGmax jest preparatem o szerokim działaniu, wpływającym korzystnie na glebę oraz rośliny uprawne.

  Stosowanie UGmax przyczynia się do:

  • odbudowy życia mikrobiologicznego w glebie,

  • zwiększenia zawartości materii organicznej,

  • polepszenia stosunków wodno-powietrznych w glebie,

  • zwiększenia dostępności składników pokarmowych,

  • zwiększenia efektywności stosowanych nawozów,

  • lepszego rozwoju systemu korzeniowego roślin,

  • wzrostu plonowania roślin uprawnych,

  .

 
 
 
 
Copyright BOGDAN 2010 - Projekt i wykonanie: BE7 & SWgroup CMS