Praktyczne rady

  Czas przywracania i utrzymywania urodzajności gleby zależy od wielu czynników, m.in.: stopnia degradacji gleby, odczynu pH, intensywności nawożenia i ochrony roślin, terminu stosowania, dopasowania wielkości dawki i poprawności stosowania UGmax, ilości masy organicznej, stopnia wymieszania z glebą, warunków atmosferycznych, itp. 

  Wapnowanie - UGmax działa w każdym odczynie gleby, ale najlepsze efekty działania uzyskujemy przy pH zbliżonym do obojętnego i obojętnym, dlatego regenerację gleb kwaśnych należy wspomóc wapnowaniem. Wapno węglanowe i naturalne możemy stosować razem z UGmax, a wapno tlenkowe i defekacyjne wymaga wymieszania z glebą na 2 tygodnie przed stosowaniem UGmax.

  Do kompostowania - w celu lepszego rozprowadzenia UGmax w całej warstwie masy organicznej należy go rozcieńczyć z odpowiednią ilością wody lub gnojowicy.

  Termin zastosowania UGmax ma duży wpływ na efektywność działania preparatu i plonowanie roślin. 

  - wyniki z dwóch doświadczeń na pszenicy jarej przeprowadzonych w Stacji Hodowli Roślin Strzelce, oddział Kończewice w 2005 r.

  Z przeprowadzonych doświadczeń wynika, że im wcześniej po zbiorach naniesiemy UGmax na resztki pożniwne, bądź inne nawozy organiczne i wymieszamy je z glebą, tym szybciej rozpocznie się proces przemiany masy organicznej i udostępnianie składników pokarmowych następnym roślinom zwiększając ich odżywienie i plonowanie.

   

  UGmax zalecamy stosować w 200 do 300 l/ha wody. Ta ilość wody ma zapewnić dobre rozprowadzenie środka w resztkach pożniwnych i wierzchniej warstwie gleby. Zalecaną ilość wody można zmniejszać stosując UGmax na wilgotną glebę lub w deszczowe dni.

  Stosowanie UGmax przypada w różnych warunkach pogodowych, stąd jeśli zabieg wykonujemy przed deszczem lub w trakcie to UGmax wsiąknie do gleby i uprawa może być znacznie później przeprowadzona lub też można z niej zrezygnować.

  Po zastosowaniu preparatu na wilgotną glebę również nie musimy się z uprawą za bardzo spieszyć. Natomiast w żniwne słoneczne dni i suchą glebę, zalecamy górną ilość wody i w miarę możliwości niezwłoczne wymieszanie preparatu z glebą. 

   

 
 
 
 
Copyright BOGDAN 2010 - Projekt i wykonanie: BE7 & SWgroup CMS