UGmax poprawia jakość gleby
  Skutecznym sposobem na przywrócenie równowagi życia biologicznego jest zastosowanie UGmax Użyźniacza Glebowego. Preparat ten przyspiesza procesy rozkładu masy organicznej i powoduje wzrost zawartości materii organicznej (próchnicy) w glebie, co potwierdzają wieloletnie doświadczenia. 
   
   Wpływ trzyletniego stosowania UGmax do rozkładu słomy, przy różnych dawkach nawożenia azotem, na zawartość materii organicznej w glebie. Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska UP w Poznaniu.

  Zawartość materii organicznej po zastosowaniu Uźyźniacza glebowego UGmax

  Jak wynika z przedstawionych badań zastosowanie UGmax do rozkładu słomy nie tylko zahamowało spadek zawartości materii organicznej w glebie, lecz także spowodowało jej znaczny przyrost, bez względu na poziom nawożenia azotowego.

  Trzyletnie badania na glebach lekkich w IHAR Radzików Oddział Jadwisin, zastosowany UGmax w uprawie ziemniaków spowodował różnicę w zawartości materii organicznej w glebie średniorocznie o 8,4 t/ha przy nawożeniu N 120, P 21,8 i K 41,5 kg/ha.

  Zawartość materii organicznej w glebie po zastosowaniu Użyźniacza glebowego UGmax


  W IHAR Radzikowie Oddział Bonin zastosowany UGmax w uprawie ziemniaków wpłynął na przyrost zawartości materii organicznej o 9,3 t/ha.

  Z przeprowadzonych badań wynika, że po zastosowaniu UGmax nastąpiło powstrzymanie spadku zawartości materii organicznej w glebie i jej znaczny przyrost. Powoduje to poprawę wielu parametrów jakościowych gleby, a między innymi jej struktury.

  System korzeniowy po zastosowanie Użyźniacza glebowego UGmax

  Poprawa struktury gleby umożliwia lepsze ukorzenienie i rozwój roślin.
  Wpływa również na ułatwienia w uprawie gleby oraz zmniejszenie zużycia paliwa i sprzętu.

 
 
 
 
Copyright BOGDAN 2010 - Projekt i wykonanie: BE7 & SWgroup CMS