Czynniki wpływające na zniżkę plonowania roślin i wzrost kosztów uprawy
  W produkcji rolnej jest wiele czynników wpływających na zniżkę plonowania roślin i wzrost kosztów uprawy. Większość z nich związana jest ze spadkiem jakości gleby.
  Do najważniejszych należy zaliczyć:
  - spadek zawartości materii organicznej (próchnicy) w glebie,
  - zwiększanie zwięzłości i zbrylanie się gleb ciężkich oraz rozpylanie lekkich,
  - zmniejszenie retencji wodnej,
  - wzrost zakwaszenia,
  - ograniczenie dostępności składników pokarmowych,
  - spadek aktywności mikrobiologicznej gleby.
   
  Czynniki te powodują:
   

  Spowolnienie rozkładu resztek pożniwnych i zaleganie słomy w glebie

   

 
 
 
 
Copyright BOGDAN 2010 - Projekt i wykonanie: BE7 & SWgroup CMS