Stosowanie UGmax

  ZAKRES STOSOWANIA

  UGmax inicjuje i przyspiesza procesy rozkładu masy organicznej i odbudowy próchnicy oraz wpływa na lepsze udostępnienie składników pokarmowych z form niedostępnych. UGmax można stosować w warzywnictwie, w uprawach polowych oraz sadowniczych.

  DAWKI, SPOSÓB I TERMINY STOSOWANIA

  UGmax należy stosować corocznie w formie oprysku średniokroplistego na każdy rodzaj gleby przed jej uprawą lub pogłównie. Najlepsze rezultaty osiąga się po zastosowaniu go na słomę, resztki pożniwne, (zamiast azotu) oraz na nawozy naturalne i wymieszaniu z glebą.

  Pod jedną uprawę rocznie stosujemy średnio 0,9 l/ha w 200-300 l wody w jednym lub dwóch zabiegach. Od 0,6 l/ha na gleby w dobrej kulturze do 1,2 l/ha na gleby trudne w uprawie i zdegradowane oraz na duże ilości słomy lub obornika. Łączne nie przekraczać 1,5 l/ha rocznie.

  W pierwszym roku stosowania celowym jest podzielenie zalecanej dawki na dwa zabiegi. Połowę dawki nanosimy przed uprawkami pożniwnymi, a drugą przed uprawkami siewnymi (to zalecenie nie dotyczy upraw bezorkowych).

  W kolejnych latach UGmax należy stosować w jednej dawce lub podzielonej w ilości: od 0,3 do 0,6 l/ha na resztki pożniwne i 0,6 l/ha pogłównie.

  Dawki powyżej 0,6 l/ha w jednym zabiegu stosować na resztki pożniwne i wymieszać z glebą.

  Na glebach ubogich w azot UGmax zastosowany bezpośrednio przed siewem, wymaga podania startowej dawki azotu w ilości przewidzianej dla danej uprawy.

  Pogłównie UGmax należy stosować w dawce 0,6 l/ha w 250 do 300 l wody w następujących uprawach i fazach rozwojowych roślin.
  Zboża - od trzech liści do drugiego kolanka.
  Ziemniaki - od 10 cm wzrostu do zakrycia międzyrzędzi.
  Kukurydza - od pięciu liści do 50 cm wzrostu.
  Buraki - od trzech par liści do zakrycia międzyrzędzi.
  Rzepak - od czterech liści i nie później niż do fazy zamkniętego, zwartego pąka kwiatowego.
  Łubin, groch, peluszka, wyka i bobik - od 5 liści do 14 dni przed kwitnieniem.
  Trawy nasienne i trawniki - po ruszeniu wegetacji lub na początku odrastania trawy.
  Pogłównie w dni upalne UGmax stosować rano lub wieczorem, wilgoć (rosa, opady deszczu) przyspieszają wniknięcie preparatu do gleby.

  W uprawie warzyw UGmax zaleca się stosować doglebowo 0,9 l/ha w jednym lub dwóch zabiegach.

  W uprawach sadowniczych
  UGmax zaleca się stosować w dawce 0,6 l/ha – zabieg należy wykonać po ruszeniu wegetacji do fazy początku kwitnienia lub po zbiorze owoców.

  Do podlewania UGmax należy stosować w stężeniu 1 l na 1500 l wody (1ml na 1,5 l wody) w ilości od 0,6 do 1,2 l/ha rocznie.

  Do kompostowania masy organicznej na pryzmie, gnojowicy w zbiorniku UGmax należy stosować w dawce od 0,2 do 0,4 l na 10 m3.

  Skuteczność działania UGmax i czas przywracania urodzajności gleby zależy od wielu czynników, m.in.: stopnia degradacji gleby, odczynu pH, poziomu nawożenia i ochrony roślin, terminu stosowania, wielkości dawki i poprawności zastosowania UGmax, ilości masy organicznej, stopnia wymieszania z glebą, warunków atmosferycznych, itp.

  Wapnowanie - UGmax działa w każdym odczynie gleby, ale najlepsze efekty uzyskujemy przy pH zbliżonym do obojętnego i obojętnym, dlatego regenerację gleb bardzo kwaśnych należy wspomóc wapnowaniem. Wapno węglanowe i naturalne możemy stosować razem z UGmax, a wapno tlenkowe i defekacyjne wymaga wymieszania z glebą na 2 tygodnie przed zastosowaniem UGmax.

  Przed zastosowaniem UGmax należy zapoznać się z informacjami zawartymi na etykiecie.

  Systematyczne stosowanie UGmax podnosi urodzajność gleby i umożliwia uzyskiwanie wysokich i stabilnych plonów zwiększając opłacalność produkcji rolnej.

 
 
 
 
Copyright BOGDAN 2010 - Projekt i wykonanie: BE7 & SWgroup CMS