Wpływ terminu zastosowania UGmax na wysokość plonów

    Termin zastosowania UGmax ma duży wpływ na efektywność działania preparatu i plonowanie roślin.

    - wyniki z dwóch doświadczeń na pszenicy jarej przeprowadzonych w Stacji Hodowli Roślin Strzelce, oddział Kończewice w 2005 r.


    Z przeprowadzonych doświadczeń wynika, że im wcześniej po zbiorach naniesiemy UGmax na resztki pożniwne, bądź inne nawozy organiczne i wymieszamy je z glebą, tym szybciej rozpocznie się proces przemiany masy organicznej i udostępnianie składników pokarmowych następnym roślinom podnosząc ich odżywienie i plonowanie.

 
 
 
 
Copyright BOGDAN 2010 - Projekt i wykonanie: BE7 & SWgroup CMS