Wpływ UGmax na plonowanie roślin

  UGmax podnosi poziom próchnicy w glebie, zwiększając jej żyzność i urodzajność. Poprawia to warunki rozwoju i zaopatrzenia roślin, wpływając na wysokość i jakość plonów. Potwierdzają to między innymi wieloletnie wyniki badań i doświadczeń:

  - w uprawie pszenicy ozimej - wyniki z trzyletnich badań Katedry Chemii Rolnej UP w Poznaniu.

  Jednoroczne stosowanie UGmax w uprawie pszenicy ozimej spowodowało wzrost plonu średnio z trzyletnich badań o 18,2%.


  Kolejne lata stosowania UGmax wpływają na dalszy wzrost zawartości próchnicy i życia biologicznego gleby, zwiększając jej plonotwórcze właściwości.
  Badania przeprowadzone w Katedrze Chemii Rolnej – UP w Poznaniu wykazały, że w czwartym roku stosowania, UGmax miał największy wpływ na uprawiane rośliny.

  - w uprawie łubinu białego - w czwartym roku stosowania UGmax. UP w Poznaniu.

  W uprawie łubinu białego UGmax wpłynął na wzrost ilości brodawek korzeniowych o 116% w stosunku do kontroli. Spowodowało to lepsze zaopatrzenie roślin i wzrost plonu o 12,6 dt/ha to jest aż o 50%.


  - w uprawie rzepaku ozimego - średnie wyniki z czteroletnich badań UP w Poznaniu .

  Zastosowanie UGmax, spowodowało wzrost plonu rzepaku średnio o 16,4%.


  - w uprawie łubinu żółtego - Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu 2005 i 2006 r.

  UGmax zastosowany doglebowo i powschodowo spowodował średni wzrost plonów nasion łubinu żółtego o 37,43 %, oraz wpłynął na ograniczenie występowania fuzaryjnego więdnięcia roślin i antraknozy.


  - w uprawie buraka cukrowego - średnie wyniki z czteroletnich badań UP w Poznaniu .

  Po zastosowaniu UGmax średni plon buraka cukrowego wzrósł o 24,3%.
  Wzrosła również polaryzacja cukru.


  - w uprawie kukurydzy - średnie wyniki z czteroletnich badań UP w Poznaniu .

  Po zastosowaniu UGmax średni plon ziarna kukurydzy wzrósł o 14,7%.
  Wzrosła również zawartość składników pokarmowych w ziarnie kukurydzy.


  - w uprawie ziemniaka - średnie wyniki z trzyletnich badań - IHAR w Radzikowie, Oddział Bonin.

  Po zastosowaniu UGmax przed sadzeniem i pogłównie ogólny plon ziemniaka wzrósł średnio o 12,2%, a plon handlowy o 15,1%. Znacznej poprawie uległa również zdrowotność i jakość plonu.

  Systematyczne stosowanie UGmax podnosi urodzajność gleby i umożliwia uzyskiwanie wysokich i stabilnych plonów zwiększając opłacalność produkcji rolnej.

 
 
 
 
Copyright BOGDAN 2010 - Projekt i wykonanie: BE7 & SWgroup CMS