Wpływ UGmax na zdrowotność roślin

  Zmiany zachodzące w produkcji rolnej i środowisku powodują, zubożenie życia glebowego. Z tego powodu resztki pożniwne, obornik, a w szczególności słoma coraz trudniej się rozkłada i wraz z wieloma patogienami chorobotwórczymi zalega w glebie latami.


  Przyspieszenie rozkładu resztek pożniwnych ogranicza występowanie wielu chorób.


  - w uprawie pszenicy badania przeprowadzone w 2005 roku przez Katedrę Fitopatologii ATR w Bydgoszczy wykazują wysoką skuteczność UGmax w ograniczeniu występowania chorób odglebowych, a zwłaszcza zgnilizny korzeni.

  UGmax znacznie ograniczył występowanie zgnilizny korzeni pszenicy już w pierwszym roku jego zastosowania na resztki pożniwne.

  Badania przeprowadzone w IUNG PIB Puławawy potwierdzają wpływ UGmax na ograniczenie występowania chorób podstawy źdźbła i korzeni roślin.

  - w uprawie łubinu żółtego UGmax wpłynął znacząco na ograniczenie występowania fuzaryjnego więdnięcia roślin i antraknozy. IOR Poznań 2005 i 2006 r.

  - w uprawie ziemniaka UGmax wpłynął na ograniczenie występowania chorób roślin i bulw ziemniaka.

  Średnie procentowe porażenie bulw ziemniaka zgniliznami po 4 tyg. przechowywania. Bonin 2006 r.

   

  Przyspieszenie przez UGmax rozkładu zalegających w glebie resztek pożniwnych ogranicza straty w uprawie roślin i przechowywaniu płodów rolnych.

 
 
 
 
Copyright BOGDAN 2010 - Projekt i wykonanie: BE7 & SWgroup CMS