Wpływ UGmax na dostępność składników pokarmowych

  Ubytek próchnicy wpływa na obniżanie się pH gleby oraz zawartości i dostępności składników pokarmowych. Gleby te wymagają częstego wapnowania i wysokiego poziomu nawożenia.

     UGmax w trakcie procesu przetwarzania masy organicznej w próchnicę udostępnia z niej oraz gleby (z form dotychczas niedostępnych dla roślin) składniki pokarmowe. Wpływa to na wzrost ich zawartości w glebie oraz poprawę pH.

  Z badań przeprowadzonych w 2005 r. przez IHAR w Radzikowie Oddział Bonin wynika, że w porównaniu do kontroli z nawożeniem PK w glebie bez nawożenia PK po zastosowaniu UGmax wystąpił wzrost zawartości składników i pH.

   

   

  UGmax zastosowany do rozkładu obornika znacznie przyspieszył ten proces i wpłynął na wzrost zawartości składników pokarmowych w glebie. Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska UP w Poznaniu.

  Składniki pokarmowe udostępnione przez UGmax zwiększają zaopatrzenie roślin i obniżają koszty nawożenia mineralnego.

   

  Poprawa jakości gleby pod wpływem działania UGmax powoduje również bardziej efektywne wykorzystanie nawożenia mineralnego.
  Badania wpływu wysokości nawożenia azotem i zastosowania UGmax na plonowanie roślin przeprowadzone przez Katedrę Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska UP w Poznaniu wykazują, że najwyższe efekty plonotwórcze uzyskano po zastosowaniu UGmax już przy średnich dawkach nawożenia azotem.

   

  Z przeprowadzonych badań wynika, że zastosowanie UGmax do rozkładu resztek pożniwnych zwiększa efektywność wykorzystania nawożenia mineralnego i plonowanie roślin.

 
 
 
 
Copyright BOGDAN 2010 - Projekt i wykonanie: BE7 & SWgroup CMS