Wpływ UGmax na ograniczenie skutków suszy i powodzi

  Ubytek próchnicy w glebie przyczynia się do pogorszenia struktury gleby, ogranicza to wsiąkanie i przesiąkanie wody w głębsze warstwy gleby oraz jej podsąkanie i magazynowanie. Powoduje to zmniejszenie retencji wodnej, szczególnie tzw. Efektywnej Retencji Użytecznej (ERU), która decyduje o ilości wody najbardziej dostępnej dla roślin. Badania prowadzone wspólnie przez Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gleb z Olsztyna i Bydgoszczy wskazały, że 3-letnie stosowanie UGmax spowodowało wzrost retencji wodnej w warstwie uprawnej gleby ciężkiej, co jest szczególnie ważne w coraz częściej występujących okresach posusznych, tym bardziej, że na polu kontrolnym zanotowano jej ubytek (tabela).

  Badania przeprowadzone w Katedrze Chemii Rolnej i Biogechemi Środowiska – UP w Poznaniu wykazały duży wpływ działania UGmax na zmniejszenie skutków suszy. W suchym 2006 r. na plantacji kukurydzy uprawianej bez stosowania UGmax uzyskano zmniejszony plon w wysokości 61 dt/ha, a na polach w drugim roku stosowania UGmax uzyskano plon na poziomie lat poprzednich tj 119 dt/ha. Zastosowanie UGmax spowodowało większe zaopatrzenie roślin w wodę i umożliwiło im przetrwanie trudnego okresu suszy.

  Foto. Katedra Chemii Rolnej i Biogechemii Środowiska UP Poznań - Wieszczyczyn 2006

  UGmax wpływa na ograniczenie strat i podniesienie opłacalności produkcji rolnej.


   

   

  W glebie o dobrej strukturze korzenie bez przeszkód wrastają w głębsze warstwy, dodatkowo sięgając po niżej położone zasoby wody i składniki pokarmowe.

 
 
 
 
Copyright BOGDAN 2010 - Projekt i wykonanie: BE7 & SWgroup CMS