Dlaczego należy stosować UGmax?

  Żyzność gleby jest podstawowym czynnikiem wpływającym bezpośrednio na wielkość i jakość plonu roślin uprawnych, zaś najważniejszym elementem decydującym o żyzności gleby jest jej zasobność w próchnicę i składniki pokarmowe.

  Tylko w glebie bogatej w próchnicę możemy skutecznie wykorzystać potencjał uprawianych roślin, stosowanych nawozów i środków ochrony.
  Poziom próchnicy uzależniony jest między innymi od ilości i rodzaju mikroorganizmów glebowych, które przetwarzając masę organiczną w próchnicę, odbudowują jej zasoby w glebie.


  Tymczasem od wielu lat obserwujemy spadek ilości próchnicy w glebie.
      

   

  Badania prowadzone w Katedrze Gleboznawstwa i Ochrony Gleb UTP w Bydgoszczy w latach 2005-2007 potwierdzają spadek zawartości próchnicy w glebie.


  Zmiany, jakie zaszły w produkcji rolnej i środowisku spowodowały zanik próchnicotwórczych mikroorganizmów w glebie.
  Z tego powodu resztki pożniwne, obornik, a w szczególności słoma coraz trudniej się rozkładają i zalegają w glebie latami stwarzając warunki do rozwoju wielu chorób.
   


  Zastosowanie azotu do przyspieszenia rozkładu słomy nie podnosi zawartości próchnicy w glebie.

  Spadek poziomu próchnicy powoduje między innymi pogorszenie struktury gleby, co utrudnia wsiąkanie, podsiąkanie i magazynowanie wody, obniża pH, zmniejsza przyswajalność składników pokarmowych oraz przyczynia się do ich wypłukiwania.
  Są to główne przyczyny, które utrudniają rozwój roślin i uniemożliwiają wzrost plonów.

  Dodatkowo w glebie o niskim poziomie próchnicy następują utrudnienia agrotechniczne i wzrost kosztów uprawy.

  Gleba o niskim poziomie próchnicy zbryla się, jest trudna w uprawie i uniemożliwia
  prawidłowy rozwój roślin.


  Zahamowanie procesu spadku próchnicy i odbudowę żyzności gleby umożliwia stosowanie UGmax. Preparat zawiera mikroorganizmy próchnicotwórcze, które po wprowadzeniu do środowiska glebowego skutecznie inicjują rozkład zawartej w glebie masy organicznej powodując, że słoma przestaje być problemem, a staje się cennym źródłem próchnicy i składników pokarmowych dla roślin.

   

     Zawartość próchnicy trwałej i aktywnej w glebie po trzech latach ścisłych doświadczeń zastosowania UGmax do rozkładu słomy przy różnych dawkach nawożenia azotem w porównaniu do kontroli, Katedra Chemii Rolnej UP w Poznaniu.


  Zastosowanie UGmax do rozkładu słomy spowodowało, że zawartość próchnicy w glebie nie tylko przestała spadać ale wzrosła i utrzymywała się na wysokim poziomie bez względu na wielkość zastosowanej dawki azotu w uprawie roślin.

 
 
 
 
Copyright BOGDAN 2010 - Projekt i wykonanie: BE7 & SWgroup CMS