Do czego służy UGmax?

  UGmax służy do zahamowania procesu spadku ilośći próchnicy w glebie i jej odbudowy, podnosząc żyzność i urodzajność gleby.

  UGmax inicjuje i przyspiesza procesy:

  - rozkładu słomy, resztek pożniwnych, poplonów, obornika, itp.,
  - odbudowy próchnicy - głównego czynnika urodzajności gleby,
  - udostępniania składników pokarmowych z form dotychczas niedostępnych.

  UGmax stosowany systematycznie powoduje:

  - poprawę struktury gleby,
  - poprawę wchłaniania, podsiąkania i magazynowania wody,
  - zanikanie zalewisk i podtopień,
  - łagodzenie skutków suszy,
  - poprawę wykorzystania nawozów i skuteczności środków ochrony roślin,
  - poprawę odczynu pH gleby,
  - poprawę kondycji i zdrowotności roślin,
  - zwiększenie krzewienia roślin.

   

  W miarę poprawy warunków w glebie:

  - rośliny stają się silniejsze i odporniejsze,
  - wzrastają plony,
  - spadają koszty uprawy,
  - wzrasta opłacalność produkcji rolnej.

   

   

 
 
 
 
Copyright BOGDAN 2010 - Projekt i wykonanie: BE7 & SWgroup CMS